Ik werk in de monumentale ‘schuur’ onder de oude Linde. Dit is een sfeervolle en rustgevende plek, waar de atmosfeer wordt gekleurd door het seizoen. De Linde overkoepelt de plek, en wordt omgeven door weilanden, boomgaard en houtwallen.  

In deze ruimte is ‘de oude stilte’ voelbaar in het heden. Deze stilte nodigt uit tot op adem komen en stilstaan bij wat er nu is. Onder de Linde is van oudsher een plek die uitnodigt tot ont-moeting en verbinding; met jezelf en met de ander. Als een herberg op jouw weg. 

Al sinds 1829 biedt deze plek geborgenheid. Aanvankelijk enkele generaties als woonhuis voor de doodgraver van de nabij gelegen begraafplaats. Daarna voor de kleermaker, die ook boer was, en er met zijn gezin, wat kleinvee én zijn kleermakerij onderdak had. Met de bouw van een nieuwe boerderij wordt de gehele schuur als stal in gebruik genomen. 

Nu is er in de oude waskamer plaats voor individuele gesprekken en biedt de deel ruimte aan groepen. Het is een warme en lichte plek. Je bent van harte welkom!

Onder de Linde

baken in tijd en ruimte
vierend haar bestaan
gespiegelde kroon als anker
uitreikend naar het grotere
voluit op haar plek 
ruimte en tijd afbakenend

bloeiende tooi
van zacht geel groen
geurende kleuren
zoemende zoete zaligheid
koepel van honing
rafelige onderrand

stevig geworteld
diep geaard draagvermogen
verweven met haar plek
tot in kleinste haarvaatjes
jonge spruiten aan haar voeten

gevleugelde vruchten
vederlicht fladderen
bonkige bast
groeven van de tijd
verworden tot
tanige schoonheid


plek voor passanten
door de generaties heen
een adempauze even
in zachte atmosfeer
tikkende druppels
doorhangende zwaarte

middelpunt van lief en leed
delend in leven en dood
buitenlicht gefilterd
tot gedimde tinten binnen
hemel en aarde
omhullend en verbindend

Marjanska Leeuwerik