Stralen en glanzen gaat niet over de buitenkant. Het is een uiting van datgene wat je, als individu of groep, bezielt. Gebeurtenissen, stress, gedoe, verlies, systemen, pijn of verdriet kunnen maken dat je de verbinding (even) kwijt bent met dat wat je bezielt. Of je raakt verzeild in een situatie waarin je je niet durft of kunt uiten.  

Graag werk ik met de vraag die individuen of groepen meenemen. Rondom een vraag ontstaat beweging, van waaruit zich nieuwe beelden aandienen. Beelden die ook weer vragen oproepen. Hierbij richten we ons op ‘wat verborgen blijft en op wat aan het licht wil komen, opdat het wezenlijke tevoorschijn mag komen en het voor de hand liggende ons niet verblindt.’ 

Vragen zijn welkom en worden zegbaar of zichtbaar in een veilige omgeving, waar ruimte, stilte en licht zijn om gehoord en gezien te worden. Dat is wat ik bij iedere ontmoeting creëer. Gesprek, oefeningen, opstellingen, metaforen en beelden, reflectie en ontspanning zijn daar behulpzaam bij. 

Ik werk met mensen individueel (loopbaanbegeleiding, bezinning op levensloop of verlies verweven in je leven), met groepen mensen die elkaar niet kennen (verdiepingsjaar, verdiepingsdagen en opstellingenworkshops) en met bestaande teams (teamontwikkeling).  

De individuele begeleiding voltrekt zich meestal in 3 tot maximaal 8 sessies, meestal in combinatie met een opstellingenworkshop of een verdiepingsdag. Met teams begin ik meestal met een kick-off sessie, waarna ik in samenspraak met leidinggevende en team met een advies voor een eventueel vervolg kom. 

Stralen

onze grootste angst is niet 
dat we ontoereikend zijn
onze grootste angst is 
dat we onmeetbaar krachtig zijn

we vragen ons af : 
wie ben ik dat ik briljant, prachtig, 
talentvol, fantastisch zou zijn ?

wie ben je eigenlijk 
om dat niet te zijn ?
jezelf klein voordoen 
dient de wereld niet

er is niets verlichtends aan 
om te krimpen opdat anderen 
zich niet onzeker zullen voelen 
in je buurt

we zijn bedoeld om te stralen
zoals kinderen dat doen
we zijn geboren om de glans 
te manifesteren die in ons is

wanneer we bevrijd zijn 
van onze angst
bevrijdt onze aanwezigheid 
automatisch anderen

Uit inauguratierede Nelson Mandela
Licht en duister

laten we ons richten
op wat verborgen blijft
en op wat aan het licht wil komen

niet slechts op wat aan het licht komt
niet slechts op wat verborgen blijft
maar op beide

dit is de laag
waarin alles wat tevoorschijn gekomen is
ook weer terugzinkt

afgestemd op beide
voegen we ons naar beide 

opdat het wezenlijke
tevoorschijn mag komen
en opdat het voor de hand liggende
ons niet verblindt

Bert Hellinger